Buurtcompost
17 februari 2016

Samen met wormen voedzame bodemverbetering maken

Buurtcompost wil in Amsterdam groenafval binnen de buurt verwerken tot grondstoffen voor bodemverbetering en tegelijk bewoners kennis en inzicht geven over de verwerking ervan.

Missie

We maken een ondergronds wormen compostering systeem dat op kleine schaal, met precies genoeg capaciteit, het groenafval van één straat verwerkt tot bodemverbeteraar. In elke buurt verzorgen we een compost vraagbaak voor buren, daarnaast beginnen we bij de basis door educatieve programma’s op scholen te faciliteren en leerlingen te betrekken bij de monitoring van de compostering. Op deze manier dragen we bij aan het sluiten van de groene kringloop op buurtniveau en de transitie naar een circulaire economie.

Locaties

We beginnen in Amsterdam Oost. Stadsdeel Oost heeft reeds aangeboden locaties te faciliteren; we kunnen voormalige ondergrondse restvuil containers verbouwen tot wormen compostering systeem. Er zijn twee locaties geselecteerd met bewoners waarvan het huidige afvalscheidingsgedrag al relatief goed is. Momenteel is groente-, fruit- en tuinafval een derde deel van het huisvuil in de gemeente Amsterdam. Het wordt nu nog niet gescheiden ingezameld maar over twee jaar wordt hiermee begonnen. Vooruitlopend op deze ontwikkeling onderzoeken en testen wij lokale oplossingen.