Buurtcompost

SAMEN MET WORMEN VOEDZAME BODEMVERBETERING MAKEN

Onze missie is om samen met wormen de bodem te voeden. We willen Buurtbewoners in Nederland kennis, inzicht en mogelijkheden bieden voor de lokale, decentrale verwerking van groente, fruit en tuinafval tot grondstoffen voor bodemverwerking.

We doen dat door het plaatsen van wormenhotels en het geven van compost cursussen in de stad. Een wormenhotel is een speciale kast op straat die stadsbewoners helpt om gezamenlijk, snel en makkelijk hun groente- fruit en tuinafval te verwerken tot compost.

Ook ontwikkelen we een ondergronds wormencomposteringssysteem dat op kleine schaal, met precies genoeg capaciteit, het groenafval van één straat verwerkt tot bodemverbeteraar.

In elke buurt verzorgen we een compost vraagbaak voor buren en geven we met een team van begeleiders ondersteuning aan lokale en kleinschalige initiatieven voor compostering.

We beginnen bij de basis door educatieve programma’s op scholen te faciliteren en leerlingen te betrekken bij de monitoring van de compostering.

Op deze manier dragen we bij aan het sluiten van de groene kringloop in de buurt en de transitie naar een circulaire economie.

 

De bodem is belangrijk!

In deze engelstalige filmpjes kun je zien waarom wij het belangrijk vinden om te composteren en hoe wormen daarbij helpen.